Klip i kørekortet

Klippekort: Det er muligt at få klip i sit kørekort​
Hvad er et klip og hvor længe gælder det? Et klip er en registrering af din forseelse i politiets database. Et klip gælder fra datoen for forseelsen og 3 år frem – herefter slettes det. Dvs. at alle klip løbende forældes. Når du får et klip, får du også en bøde for forseelsen – præcis ligesom tidligere.

Hvordan er reglerne for nye bilister?
Klippekortet er en del strammere for nye bilister, der har haft kørekort i mindre end 3 år. Hvis du er ny bilist, skal du kun lave 2 klip inden for 3 år – så får du kørselsforbud. Du “nøjes” altså ikke med en betinget frakendelse som andre bilister, der har haft kørekort i længere tid.

​Du skal aflevere kørekortet
Hvis du får kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort. Du må først køre igen, når du har:​
Gennemgået 7 teorilektioner og 8 kørelektioner hos en kørelærer og bestået en kontrollerende prøve. Du skal selv betale for undervisning og køreprøve.

Kan jeg få flere klip på en gang?
Du kan godt få flere klip på en gang. Hvis du fx kører for stærkt og over for rødt, får du 2 klip. Hvis du laver 3 ting samtidigt, får du 3 klip og dermed også en betinget frakendelse af kørekortet.

5 eller 6 klip på en gang
Hvis du laver 5 klip på en gang, vil de 3 første forseelser medfører en betinget frakendelse. Den 4 og 5 forseelse tæller med som de første klip i en ny 3 års periode. Hvis du laver 6 klip på en gang, får du frakendt kørekortet ubetinget i en periode, som retten fastsætter.

Kørekort på prøve
Reglerne for “kørekort på prøve” trådte i kraft d.1 marts 2002. Det betyder, at du kan få kørselsforbud de først 3 år du har kørekort.

Hvad er “kørekort på prøve”
Kørekortet er på prøve de 3 første år, du har det. Reglerne gælder for alle, der har taget kørekort for første gang.

Hvad er kørselsforbud og hvordan får jeg det?
Ved kørselsforbud mister du dit kørekort. Det sker, hvis du laver grove færdselsforseelser inden for de første 3 år, efter du har taget dit første kørekort.

Mister jeg kørekort til alle kategorier?
Det er kun dit første kørekort, der er på prøve i 3 år. Men ved kørselsforbud mister du kortet til alle kategorier.

Hvor længe gælder kørselsforbuddet og hvornår for jeg det ophævet?
Kørselsforbuddet gælder, indtil du har gennemgået særlig køreundervisning og bestået både teori og køreprøve.

Hvad får jeg klip for?

Klippekortet omfatter grove overtrædelser, der ikke i sig selv medfører frakendelse, men som er trafikfarlige. Klippekortet gælder for alle motordrevne køretøjer, der kræves kørekort til. Her kan du se hvornår der klippes i dit kørekort.

 1. Overskrider hastighedsgrænsen med mere end 30 %.
 2. Kører med for kort afstand til forankørende.
 3. Kører ulovligt i nødsporet.
 4. Ikke spænder børn under 15 år fast i bilen.
 5. Kører over for rødt.
 6. Overtræder reglerne om vigepligt.
 7. Overtræder reglerne for overhaling og forbud mod overhaling.
 8. Overskrider spærrelinjer ved overhaling.
 9. Øger hastigheden, når du bliver overhalet.
 10. Køre mod ensretningen.
 11. Kører uforsvarligt. ( slalomkørsel )
 12. Ændre færdselsretning og placering til fare /ulempe for andre trafikanter.
 13. Kører venstre om helleanlæg.
 14. Kører om kap.
 15. Kører over jernbane, hvis der er givet signal til stansning.
 16. Ikke sørger for at, passager mellem 8 og 15 anvender styrthjelm på motorcykel.
 17. Taler i håndholdt teleudstyr.

Hvis du får 3 klip inden for 3 år, får du frakendt kørekortet betinget. Det betyder, at du skal bestå en teoriprøve og en køreprøve, for at beholde kørekortet.​