Frakendelse af kørekort

Hvad er ubetinget frakendelse?
Du skal aflevere kørekortet og må ikke køre i en periode, Når frakendelsestiden er udløbet skal der bestås en teoriprøve og køreprøve, er frakendelsen pga. spirituskørsel skal der også gennemgås et A/T kursus ( 4 * 2½ time ).​

Hvad er betinget frakendelse?
Du beholder kørekortet, hvis du består en kontrollerende teori og køreprøve. Derefter har du 3 års prøvetid.

Hvad er kørselsforbud?
Du skal aflevere kørekortet.

​Hvis du får kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort. Du må først køre igen, når du har:

Gennemgået 7 teorilektioner og 8 kørelektioner hos en kørelærer og bestået en kontrollerende prøve. Du skal selv betale for undervisning og køreprøve.

Hvad er “kørekort på prøve”?
Kørekortet er på prøve de 3 første år, du har det. Reglerne gælder for alle, der har taget kørekort for første gang .

Hvad er kørselsforbud og hvordan får jeg det?
​Ved kørselsforbud mister du dit kørekort. Det sker, hvis du laver grove færdselsforseelser inden for de første 3 år, efter du har taget dit første kørekort.​

Mister jeg kørekortet til alle kategorier?
Det er kun dit første kørekort, der er på prøve i 3 år. Men ved kørselsforbud mister du kortet til alle kategorier.

Hvor længe gælder kørselsforbuddet og hvornår får jeg det ophævet?
Kørselsforbuddet gælder, indtil du har gennemgået særlig køreundervisning og bestået både teori og køreprøve.